top of page

Over de Stichting

Enkele jaren terug is de Stichting Vrienden van de Martinikerk opgericht.

Het doel van de Stichting Vrienden van de Martinikerk is: 

  • het in stand houden van de Martinikerk; 

  • een deel van de financiering van de verbouwing te realiseren; 

  • het gebruik van het kerkgebouw voor een diversiteit aan activiteiten te bevorderen; 

  • een ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Sneek te creëren.

Om deze doelstellingen te realiseren werft de Stichting fondsen, kan ieder die dat wil door een zelf te bepalen bijdrage Vriend worden van de Martinikerk en worden activiteiten georganiseerd.

Bestuursleden: 

Voorzitter: Riewert Dijkema 

Secretaris: Jos Tjalsma 

Penningmeester: Anne van der Berg 

Leden: Tom Metz, Geartsje van der Kooy

De Stichting werkt nauw samen met de Kerkenraad van de Portestantse Gemeente Sneek

https://www.pknsneek.nl - https://martinisneek.nl

3D View 18.jpg

ANBI

Stichting vrienden van de Martinikerk Sneek

RSIN/fiscaalnummer 860947324
KvK nummer 77247477

Rekeningnummer NL77 RABO 0360 461 921

 

Contactgegevens

Secretaris: S.M.Tjalsma

Rienck Bockemakade 7 8601 AC Sneek

m.i. 15 juni 2023:

Oud Kerkhof 1  8601 EE Sneek

vriendenvandemartini@gmail.com

Financieel verslag 2021

 

3D View 2.jpg

PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een donatie, aanmelding als vriend of wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) betreffen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren en uw donatie te verwerken. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

bottom of page