top of page
3D View 18.jpg

 NIEUW- EN VERBOUW

Op donderdag 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten.

De uitvoering daarvan is opgedragen aan een 'Werkgroep Gebouwen', waarin door de kerkenraad zijn benoemd:

Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen,Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek

De Werkgroep Gebouwen heeft de gemeenteleden zo veel mogelijk bij die ontwikkelingen betrokken.

Tijdens Pasen 2023 is de verbouwde Martinikerk geopend. 
 

bottom of page