top of page
3D View 18.jpg

VOORTGANG NIEUWBOUW

Op donderdag 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten.

De uitvoering daarvan is opgedragen aan een 'Werkgroep Gebouwen', waarin door de kerkenraad zijn benoemd:

Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen,Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek

De Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden zo veel mogelijk bij die ontwikkelingen betrekken.
De meest recente informatie kunt u lezen via de onderstaande knop "Voortgang"

bottom of page